Orthopedie

Orthopedie is een breed specialisme en bevat eigenlijk alle onderdelen van het bewegingsapparaat: botten, gewrichten, spieren en pezen van ledematen en wervelkolom. Hieronder vallen ook alle botbreuken, luxaties (gewichten uit de kom) en hernia patiënten.

Polibezoek

Als uw dier een orthopedisch probleem heeft dan bestaat het polibezoek meestal uit de volgende stappen:

  • vraaggesprek waarin de klacht uitgebreid zal worden uitgevraagd
  • monsteren: buiten of binnen laten lopen in verschillende snelheden en patronen, stoep op-stoep af, in-uit de auto etc
  • lichamelijk en orthopedisch onderzoek: dit kan deels op de grond of op de onderzoekstafel plaatsvinden bij het staande en/of liggende dier
  • röntgenfoto's: dit kan veelal zonder narcose, indien nodig kan uw dier gesedeerd worden (een ‘roesje’ krijgen), hiervoor moet uw dier wel nuchter zijn. De uitslag van de röntgenfoto’s is doorgaans direct bekend en de foto’s worden ook metu besproken.
  • pre-anesthetisch onderzoek: hierbij wordt de algemene conditie, hart- en longfunctie gecontroleerd zodat de narcose aangepast kan worden op de gezondheidsstatus van uw huisdier.

Vervolgonderzoeken

Uitgebreidere onderzoeken zoals bijvoorbeeld röntgen-contrastonderzoeken van de wervelkolom of gewrichten, maken we indien mogelijk een vervolgafspraak zodat we dit onderzoek grondig kunnen uitvoeren. Indien een operatie nodig lijkt proberen we dat te combineren.

Voor het uitvoeren van aanvullende onderzoeken als CT-scan, MRI onderzoek, of scintigrafie (botscans), hebben wij uitgebreide contacten en mogelijkheden op verschillende plekken in het land. Samen met u bepalen we wat nodig en haalbaar is voor uw huisdier en u.

Operatie

Een deel van de orthopedische klachten wordt met medicijnen behandeld, voor andere problemen is operatief ingrijpen aan te raden. Indien een operatie nodig is, wordt hiervoor meestal een nieuwe afspraak gemaakt. Een aantal chirurgische ingrepen wordt d.m.v. een kijkoperatie (arthroscopie) gedaan. Voor een operatie moet uw huisdier nuchter zijn, dit betekent dat vanaf 18.00 uur de avond voorafgaand aan de operatie uw dier niet meer mag eten, water drinken is wel toegestaan. Bij het eerste polibezoek is veelal het pre-anestetisch onderzoek al gedaan.

Na de operatie worden de bevindingen, de resultaten en de nazorg met u besproken. U kunt uw auto bij ons op de oprit zetten zodat wij uw huisdier gemakkelijk en comfortabel in uw auto kunnen leggen.

Screeningsonderzoek voor erfelijke aandoeningen

Beide specialisten maken röntgenfoto's voor het onderzoek op Heupdysplasie (HD) en Elleboogdysplasie (ED) welke voor beoordeling naar de WK Hirschfeldstichting worden opgestuurd. Voor het onderzoek op Patella-luxatie (PL), dat door steeds meer rasverenigingen verplicht gesteld wordt, kunt u ook direct een afspraak maken. Een verwijzing van uw dierenarts is voor deze screeningsonderzoeken niet noodzakelijk.

Praktijk, adres en openingstijden

Adres:
Reutseplein 3
5264 PN Vught
Telefoon: 013 - 528 59 00
Fax: 013 - 528 49 19

Openingstijden en routebeschrijving

Praktijk, pand

Locatie Veterinaire Specialisten