Neurologie

Neurologische aandoeningen kunnen zeer divers zijn. Dit zijn aandoeningen die veroorzaakt worden door een afwijking in het zenuwstelsel. Dat kan dus een probleem zijn van de hersenen, het ruggenmerg maar ook van de zenuwen of de spieren. Patiënten kunnen aangeboden worden met klachten als het hebben van een scheve kop, wankel lopen, afwijkend bewustzijn hebben of epileptiforme aanvallen vertonen. Het onderzoek bestaat uit een neurologisch onderzoek om te zien of daarmee de plaats van de ziekte vast te stellen is (bijv. ‘hersenen’). Aanvullend onderzoek kan uit allerlei stappen bestaan waarbij een CT of MRI en soms een punctie van ruggenmergvloeistof de wat ingrijpender stappen zijn maar ook bloedonderzoek is een mogelijkheid. Wij verwijzen voor CT of MRI naar verschillende centra om ons heen waar wij een goed contact mee hebben.

Patiënten met epilepsie vormen voor de internist een belangrijke groep die speciale aandacht heeft. Er is erg veel ervaring met de behandeling van deze patiënten. Nader onderzoek van deze patiënten is vergelijkbaar met dat van andere neurologische patiënten. Bij epilepsie verwijzingen (maar eigenlijk bij alle neurologische patiënten) is het mailen of meenemen van filmpjes van aanvallen altijd bijzonder nuttig.

Praktijk, adres en openingstijden

Adres:
Reutseplein 3
5264 PN Vught
Telefoon: 013 - 528 59 00
Fax: 013 - 528 49 19

Openingstijden en routebeschrijving

Praktijk, pand

Locatie Veterinaire Specialisten