Interne geneeskunde

De Interne Geneeskunde wordt ingevuld door mw. dr. Lisette Overduin.

Wat is interne geneeskunde?

Het is het gebied binnen de diergeneeskunde dat zich bezig houdt met afwijkingen die 'van binnen' zitten. Hieronder vallen o.a.

De ziektes waar het om gaat zijn van buiten niet zichtbaar waardoor het nodig is aanvullende onderzoeken te doen om tot een diagnose te komen. Het vakgebied is te vergelijken met de kindergeneeskunde omdat ook bij dat vak de patiënt zelf vaak niet kan zeggen wat er aan de hand is. Dit maakt dat de (dieren)arts goed moet luisteren, goed moet kijken en een goed plan van onderzoek op moet stellen.

Hoe gaat de internist te werk?

De dierenarts stuurt op verzoek van de internist de gegevens van de patiënt die vervolgens bekeken worden om een idee te krijgen van het soort klacht en het soort afspraak dat daarvoor nodig is. De afspraak begint altijd met een uitgebreid gesprek waarin de gegevens van de patiëntenkaart besproken worden, veel aanvullende vragen gesteld worden, er een lichamelijk onderzoek wordt gedaan en er vervolgens een plan van aanpak wordt gemaakt. Dit plan kan sterk verschillen, afhankelijk van het soort klacht.

Onderzoek
Soms is er op dit moment een duidelijk beeld van wat er aan de hand kan zijn en wordt een advies en/of een medicatie gegeven. Vaak is nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld bloed- en urineonderzoek, cel- en/of weefselonderzoek, röntgen- en echografisch onderzoek, een elektrocardiogram (hartfilmpje) of een endoscopie. De gegevens van die onderzoeken worden direct besproken voor zover ze op dat moment bij ons gedaan worden, of er wordt enkele dagen later telefonisch overlegd.

CT of MRI onderzoek
Ook deze fase van het consult leidt dan tot een nader behandelplan. Een enkele keer moeten aanvullende onderzoeksstappen gezet worden en soms kan dit leiden tot verwijzing naar elders, bijv. in het geval van een CT of MRI onderzoek. Na afloop van ieder consult en na een telefoongesprek wordt er een verslagje gemaild naar de verwijzend dierenarts en/of de eigenaar. Het verloop van de klachten daarna wordt in de gaten gehouden door contact per mail of via het telefonisch spreekuur met eigenaren te houden totdat het probleem voor zover mogelijk opgelost is.

Wat zijn de kosten van een internistisch consult?

Die zijn niet altijd goed in te schatten door de diversiteit aan stappen die gezet kunnen moeten worden. Het voorbereiden door lezen van de patiëntenkaart, het gesprek en onderzoek op de praktijk en de nazorg in de vorm van verslaglegging en communicatie met de eigenaren (de telefonische spreekuur en email contacten zijn tot op heden inbegrepen bij het consult) zitten in de consultprijs inbegrepen. De ingeplande consulttijd is 45 minuten en de kosten voor de meeste consulten, exclusief de aanvullende onderzoeken en inclusief btw, bedragen in 2014 € 111. Voor consulten die beduidend meer tijd kosten door speciale omstandigheden kan dit € 134 worden. Aanvullende onderzoeken worden apart berekend, wij proberen wel alle kosten bij het consult direct in kaart te brengen om aanvullende facturen op een later moment als onaangename verrassing te voorkomen.

Wie is uw behandelend specialist?

Lisette Overduin is dierenarts-specialist interne geneeskunde van gezelschapsdieren en Diplomate van het European College of Veterinary Internal Medicin. Zij is afgestudeerd in 1984, heeft daarna algemene ervaring opgedaan via korte en langere werkverbanden in de gezelschapsdieren. Vervolgens heeft zij een oriënterende stage gedaan bij de afdeling interne geneeskunde van de Ohio State University in de Verenigde Staten. Na haar terugkeer in Nederland is zij de opleiding tot specialist gaan volgen in Utrecht die in september 1989 afgesloten is. Van januari 1990 tot september 1994 heeft zij vervolgens een promotieonderzoek gedaan bij patiënten met epilepsie, leidend tot het proefschrift “Slow-release Phenytoin in Canine Epilepsy”. Mede door dit promotieonderzoek heeft zij een sterke interesse in honden en katten met epilepsie en geeft zij regelmatig lezingen over dit onderwerp. Zij is in de praktijk werkzaam vanaf 1 januari 1990.

Naast haar praktijkgebonden activiteiten is zij ook actief op andere gebieden binnen en buiten de diergeneeskunde. Zij is bestuurslid geweest van de Groep Veterinaire Specialisten, heeft 9 jaar deel uitgemaakt van de hoofdredactie van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en is nu lid van de hoofdredactie van het Diergeneeskundig Memorandum. Zij geeft veel lezingen via verschillende organisaties en voor farmaceutische industrieën en is sinds 1993 docent en cursusleider van de cursus Internal Medicine van de European School of Veterinary Advanced Studies. Lesgeven is een passie, met name vanwege de contacten met studenten/collega’s, de feedback die dit geeft en vanwege het continu bezig moeten zijn met zelf nascholen om tot een goede lezing te kunnen komen.

Praktijk, adres en openingstijden

Adres:
Reutsedijk 8A
5264 PC Vught
Telefoon: 013 - 528 59 00
Fax: 013 - 528 49 19

Openingstijden

Routebeschrijving

Praktijk, pand

Locatie Veterinaire Specialisten

Praktijk, lokatie