Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen kunnen zeer divers zijn. Dit zijn aandoeningen die veroorzaakt worden door een afwijking in het zenuwstelsel. Dat kan dus een probleem zijn van de hersenen, het ruggenmerg maar ook van de zenuwen. Ook spieraandoeningen worden vaak in deze groep behandeld. Patiënten kunnen aangeboden worden met klachten als het hebben van een scheve kop, wankel lopen, afwijkend bewustzijn hebben of epileptiforme aanvallen vertonen. Het onderzoek bestaat uit een neurologisch onderzoek om te zien of daarmee de plaats van de ziekte vast te stellen is (bijv. ‘hersenen’). Aanvullend onderzoek kan uit allerlei stappen bestaan waarbij een CT of MRI en soms een punctie van ruggenmervloeistof de wat ingrijpender stappen zijn. Wij verwijzen voor CT of MRI naar verschillende centra om ons heen waar wij een goed contact mee hebben.

Patiënten met epilepsie vormen voor de internist een belangrijke groep die speciale aandacht heeft. Er is erg veel ervaring met de behandeling van deze patiënten. Nader onderzoek van deze patiënten is vergelijkbaar met dat van andere neurologische patiënten. Bij epilepsie verwijzingen is het mailen of meenemen van filmpjes van aanvallen altijd bijzonder nuttig.

Terug naar Interne geneeskunde.

Praktijk, adres en openingstijden

Adres:
Reutseplein 3
5264 PN Vught
Telefoon: 013 - 528 59 00
Fax: 013 - 528 49 19

Openingstijden en routebeschrijving

Praktijk, pand

Locatie Veterinaire Specialisten